Tầm nhìn và Sứ mệnh:

Để lại dấu chân trong tất cả các nhà máy trong khu vực Đông Nam Á.

Mục đích

Giúp các nhà máy tạo ra năng lực cạnh tranh toàn cầu

Văn hóa

Bằng đạo đức nghể nghiệp được thực hiện một cách chuyện nghiệp chúng tôi đã mang đến cho khách hàng sự tin cậy và hiệu suất cao. Chính nhờ vào điều này, đã giúp T.E.M nổi bật lên như là một trong những nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật công nghiệp hàng đầu trong khu vực.